Vendosja e tabelave sinjalizuese mbi cilesine e uit te detit pergjate bregdetit te Vlores


IMG_5363

Nё 4 nёntor 2013 Auleda, nё kuadёr tё programit SENiOR-A, finalizoi aktivitetin e monitorimit tё ujit tё detit pёrgjatё bregdetit tё Vlorёs nё dhjetё stacione, me vendosjen e tabelave sinjalizuese. Çdo tabelё informon qytetaret mbi cilёsine e ujit respektivisht nё dhjetё zonat e monitoruara dhe tё cilёsuara me kategoritё: shumё mirё, mirё, keq dhe shumё keq. Gjithashtu tabelat shoqёrohen nga njё mesazh pёr qytetarёt mbi pasojat negative tё  ujit tё ndotur nё shёndet, nё mёnyrё qё tё parandalohen rastet e epidemive dhe tё  dermatiteve, dukuri kёto tё shfaqura sё fundmi nё disa pika.

Continue reading

Dorezimi i letres ne kompanine e grumbullimit.


IMG_4986

Pas grumbullit te letres ne 6 shkolla te qytetit, institucione dhe biznese, u be dorezimi i sasise se letres se grumbulluar ne nje nga kompanite

pergjegjese per grumbullimin e letres me qellim riciklimin e saj. Sasia e letres se grumbulluar arriti masen 1.3 ton, duke e vleresuar kete aktivitet si te sukseshem.

Continue reading

Takimi me grate ne Qendren Komunitare te Shendetit Mendor


IMG_4811Aktiviteti i cili do te zhvillohet me grate e qendres komunitare konsiston ne transformimin e veshjeve apo tekstileve te perdorura, per tu dhene atyre nje forme te re dhe nje perdorim te ri. Gjate takimit u be nje prezantim i aktivitetit te grate e qendres komunitare dhe ne varesi te preferencave te tyre u be nje ndarje paraprake e detyrave per takimin e ardhshem. Continue reading

Sensibilizim ne shkollen Naim Frasheri


IMG_4688Sensibilizimi i te rinjeve ne shkollen Naim Frasheri perben finalizimin e aktiviteteve sensibilizuese ne disa shkolla te qyetetit. Ky aktivitet u zhvillua gjate muajve Shtator 2013- Tetor 2013.  Pjese e ketij aktiviteti ishin nxenes te klasave te 8-ta, 9-ta dhe te 10-ta. Ne cdo klase, per reth 1 ore u paraqiten disa koncepte dhe problematika mjedisore lidhur me mbetjet, menaxhimi i tyre dhe riciklimin. Ne perfundim nxenesit punuan te ndare ne grupe, mbi ndarjen e diferencuar te mbetjeve. Continue reading

Institutu i Kerkimeve Urbane- Training


IMG_4260

Instituti I Kerkimeve Urbane (URI) se bashku me agjencine AULEDA, ne kuader te programit SENiOR- A i financuar nga qeveria Suedeze dhe i zbatuar nga REC- Albania, organizoi sot trajnimin me teme: Shoqeri Civile e pergatitur ne fushen e menaxhimit te integruar te mbetjeve.

Trajnimi u zhvillua ne ambientet e agjencise Auleda dhe pjesemarres ne kete takim ishin  perfaqesues  nga organizata jo fitim prurese aktive ne fushen e mjedisit, perfaqesues te qeverisjeve vendore dhe te institucioneve akademike.

Continue reading

Upcycling workshop


IMG_3563

Upcycling – “ Me pak imagjinate beje boten tende me te paster” eshte nje nder aktivitetet qe Agjensia e Zhvillimit Ekonomik Lokal “Auleda” zhvilloj gjate “Javes se Aulede-s “per nder te 10 vjetorit te krijimit te saj. Organizimi i aktivitetit mbeshtetet prej programit SENIOR-A “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri” i cili zbatohet nga REC Shqiperi dhe financohet nga Qeveria Suedeze, AULEDA eshte bere pjese e Rrjetit te 6 organizatave te shoqerise civile qe adresojne ne menyre te perbashket problemin e Menaxhimit te Mbetjeve. Continue reading

Mbetjet Workshop


DSC_5453

Sot u organizua nje nga aktivitetet e parashikuara ne kuader te projektit Senior-A, nje workshop per mbetjet. Pjesmarres ne kete aktivitet ishin 26 femije, te moshes 9-17 vjec, te cilet pasi u njohen me disa terma mjedisore , problematikat dhe alternativat e zgjidhjeve te problemeve, pergatiten te ndare ne grupe projektin e tyre. Ne kete projekt cdo grup do te ndertonte shtepine e tij dhe do te percaktonte mbetjet qe gjeneroheshin nga te gjithe pjestaret e grupit gjate jeteses ne shtepi. Pas kesaj, ata do te vendosnin se sa kosha do te duheshin per te diferencuar mbetjet e tyre ne menyre qe te riciklohen me pas.

Continue reading

Marrja e mostrave


collage

 

 

Sot eshte bere marrja e mostrave te ujit gjete bregdetit te qytetit te Vlores. Jane marre gjithsej 10 mostra uji, ne 10 pika te ndryshme: ne plazhin e Nartes, 2 ne plazhin e vjeter,  te Akademia, perball Bar Flamingo, ne plazhin Vefa, ne plazhin e Ri, te kompleksi Kristal, te Vilat dhe ne Jonufer. [Relacioni i analizave te ujit]

kjngldfkj

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 417 other followers