Vendosja e tabelave sinjalizuese mbi cilesine e uit te detit pergjate bregdetit te Vlores

Posted on Updated on


IMG_5363

Nё 4 nёntor 2013 Auleda, nё kuadёr tё programit SENiOR-A, finalizoi aktivitetin e monitorimit tё ujit tё detit pёrgjatё bregdetit tё Vlorёs nё dhjetё stacione, me vendosjen e tabelave sinjalizuese. Çdo tabelё informon qytetaret mbi cilёsine e ujit respektivisht nё dhjetё zonat e monitoruara dhe tё cilёsuara me kategoritё: shumё mirё, mirё, keq dhe shumё keq. Gjithashtu tabelat shoqёrohen nga njё mesazh pёr qytetarёt mbi pasojat negative tё  ujit tё ndotur nё shёndet, nё mёnyrё qё tё parandalohen rastet e epidemive dhe tё  dermatiteve, dukuri kёto tё shfaqura sё fundmi nё disa pika.

Read the rest of this entry »

Advertisements

Takimi me grate ne Qendren Komunitare te Shendetit Mendor

Posted on Updated on


IMG_4811Aktiviteti i cili do te zhvillohet me grate e qendres komunitare konsiston ne transformimin e veshjeve apo tekstileve te perdorura, per tu dhene atyre nje forme te re dhe nje perdorim te ri. Gjate takimit u be nje prezantim i aktivitetit te grate e qendres komunitare dhe ne varesi te preferencave te tyre u be nje ndarje paraprake e detyrave per takimin e ardhshem. Read the rest of this entry »

Sensibilizim ne shkollen Naim Frasheri

Posted on Updated on


IMG_4688Sensibilizimi i te rinjeve ne shkollen Naim Frasheri perben finalizimin e aktiviteteve sensibilizuese ne disa shkolla te qyetetit. Ky aktivitet u zhvillua gjate muajve Shtator 2013- Tetor 2013.  Pjese e ketij aktiviteti ishin nxenes te klasave te 8-ta, 9-ta dhe te 10-ta. Ne cdo klase, per reth 1 ore u paraqiten disa koncepte dhe problematika mjedisore lidhur me mbetjet, menaxhimi i tyre dhe riciklimin. Ne perfundim nxenesit punuan te ndare ne grupe, mbi ndarjen e diferencuar te mbetjeve. Read the rest of this entry »

Institutu i Kerkimeve Urbane- Training

Posted on Updated on


IMG_4260

Instituti I Kerkimeve Urbane (URI) se bashku me agjencine AULEDA, ne kuader te programit SENiOR- A i financuar nga qeveria Suedeze dhe i zbatuar nga REC- Albania, organizoi sot trajnimin me teme: Shoqeri Civile e pergatitur ne fushen e menaxhimit te integruar te mbetjeve.

Trajnimi u zhvillua ne ambientet e agjencise Auleda dhe pjesemarres ne kete takim ishin  perfaqesues  nga organizata jo fitim prurese aktive ne fushen e mjedisit, perfaqesues te qeverisjeve vendore dhe te institucioneve akademike.

Read the rest of this entry »

Upcycling workshop

Posted on Updated on


IMG_3563

Upcycling – “ Me pak imagjinate beje boten tende me te paster” eshte nje nder aktivitetet qe Agjensia e Zhvillimit Ekonomik Lokal “Auleda” zhvilloj gjate “Javes se Aulede-s “per nder te 10 vjetorit te krijimit te saj. Organizimi i aktivitetit mbeshtetet prej programit SENIOR-A “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri” i cili zbatohet nga REC Shqiperi dhe financohet nga Qeveria Suedeze, AULEDA eshte bere pjese e Rrjetit te 6 organizatave te shoqerise civile qe adresojne ne menyre te perbashket problemin e Menaxhimit te Mbetjeve. Read the rest of this entry »